Sabik magbanatan ang magkasintahan pagkatapos ng ecq 62 min